Marijkesingel 24

2991 BK Barendrecht

Tel: 0180-615903

ING-rekening:

NL81INGB0000669220

E-mail:

 

Secretariaat

maandag en woensdag: 

09.30 - 11.30 uur.

 vrijdag:

11.00 - 12.00 uur

 

Noodsituaties

Voor dringende zaken

(bijv. ziekenzalving of

uitvaart): volg instructie van het antwoordapparaat

R.K. PAROCHIE ST. AUGUSTINUS
 

ORGANISATIE
 

 

PAROCHIE

Werkgroepen

Parochiebestuur

voorzitter

pater F. Wijnen

(Frans)

 

bereikbaar via het centraal secretariaat van de R.K. Federatie H. Maria Magdalena

vicevoorzitter

dhr. G. Hofsté

(Gerard)

g.hofste@chello.nl

secretaris

dhr. M.S. Heekelaar

(Martin)

m.heekelaar@berenschot.nl

penningmeester (1e)

dhr. J. de Beer

(Jeroen)

jeroen.debeer@gmail.com

lid
vacature

penningmeester (2e)

dhr. D. Serberie

(Dennis)

dserberie@gmail.com

 

 

Pastoraatsgroep

De pastoraatsgroep wordt gecoacht vanuit het pastoraal team. De eerstaanspreekbare pastor zit namens het pastoraal in de pastoraatsgroep.

vacaturen

 

bereikbaar via het centraal secretariaat van de R.K. Federatie H. Maria Magdalena

 

mevr. M. de Jong

(Marianne)

m.jong84@chello.nl

 

    dhr. M. Dirkx
 (Maarten)
 m.dirkx@online.nl
 

dhr. A. Verhoeven

(Adrie)

averhoeven3@gmail.com


vacature

vacature

 

Parochiesecretariaat

Voor contact met de parochie en diverse werkgroepen

Openstelling / bereikbaar

maandag en woensdag: 9:30 - 11:30 uur

vrijdag: 11:00 - 12:00 uur

Telefoon

0180 - 615903

E-mail

staugustinus@hetnet.nl

Adres

Marijkesingel 24

2991 BK Barendrecht

coördinatie

mevr. M. Blankenstein-Geelen

(Miranda)

jomiblank@hotmail.com

 

Federatieblad (lokale redactie)

Het federatieblad verschijnt gemiddeld een maal per maand (10 x per jaar)

E-mail: redactie-augustinus@hmariamagdalena.nl

lid

dhr. J. Maasen

(Jan)

Lid

mevr. Engelien van Ewijk-Laurens

(Engelien)

Lid

mevr. M. Geelen

(Marianne)

Lid

mevr. M. de Jong
(Marianne)

bezorging

dhr. J. Balk

(Jan)

 

Kerkbalans

lid / contactpersoon

dhr. J. de Beer

(Jeroen)

jeroen.debeer@gmail.com

lid

mevr. M. Keijzers-Maissan

(Marijke)

lid

mevr. M. Blankenstein-Geelen

(Miranda)

 

Liturgie 

Voorgangers in Woord- en Communievieringen

lid  / contactpersoon

dhr. A. Besems

(Ad)

lid

dhr. M. van Boekel

(Maarten)

lid

mevr. D. van der Hijden

(Desirée)

 

Gezinsviering 

Elke tweede zondag van de maand

contactpersoon

mevr. K. Gras-Langeslag

(Käthe)

kgras@chello.nl

 

Seniorenviering

Elke eerste woensdag van de maand, 10:00 uur

contactpersoon

dhr. A. Besems

(Ad)

adbesems@upcmail.nl

 

 

Lectoren/lectrices 

contactpersoon

mevr. C. Bastiaansen-van Dongen

(Conny)

 bastiaansenconny@gmail.com

 

Kosters 

contactpersoon

dhr. M. Wetzels

(Maurice)

wetzelsdevette@kpnplanet.nl  

 

Koren 

Gregoriaans Koor

repetitie: woensdag 19:00-20:00 uur

dhr. H. de Bruin

(Han)

umumenu@gmail.com 

Jonasingers

repetitie: donderdag 20:00-22:00 uur

mevr. M. de Jong

(Marianne)

m.jong84@chello.nl

Superki†s

repetitie: vóór de viering

mevr. B. van Noordt

(Bianca)

b.vannoordt@upcmail.nl

Rouw- en Trouwkoor

repetitie: vóór de viering

mevr. M. Blankenstein-Geelen

(Miranda)

jomiblank@hotmail.com


Doopsel en doopcatechese voor kinderen

Het doopsel zal zoveel mogelijk op de 1e zondag van de maand, in een gezamenlijke doopviering, worden toegediend. Ook de voorbereidende gesprekken met de ouders en peetouders zullen gezamenlijk worden gehouden.

Meer informatie vindt u ook bij < Sacramenten > en < Inschrijven >.

contact / informatie

via het parochiesecretariaat


Doopsel en doopcatechese voor volwassenen

Het doopsel voor volwassenen wordt één keer per jaar, tijdens de Paaswake, toegediend. De gezamenlijke voorbereiding hierop start in november. De locatie van de doop is in de kerk/parochie van jouw keuze. Dit is een gezamenlijk project van de parochies binnen de R.K. Federatie H. Maria Magdalena.

Meer informatie vindt u ook bij < Sacramenten > en < Inschrijven >

contactpersoon

pater C. Anyaeze (Chima)

bereikbaar via het centraal secretariaat van de R.K. Federatie H. Maria Magdalena


1e H. Communie

De 1e H. Communie is altijd een bijzonder feestelijke gebeurtenis. Eén maal per jaar (eind mei/begin juni) vieren we samen het feest dat kinderen de eerste keer de H. Communie ontvangen. De voorbereiding hierop begint al in december. Dus wacht niet te lang met inschrijven. 

Meer informatie vindt u ook bij < Sacramenten > en < Inschrijven >

contactpersoon

 dhr en mw Edwin en Daniëlle Belet

  dcmdewit.boz@hetnet.nl

 

H. Vormsel

Het vormsel is een gezamenlijk project van de parochies binnen de R.K. Federatie H. Maria Magdalena. Het is een gezamenlijk opleidingsproject voor de leeftijdscategorie 12 t/m 17). Het Vormsel wordt aan alle deze jongvolwassenen in één viering toegediend. De locatie van het Vormsel wisselt per jaar. De opleiding start in november.

Meer informatie vindt u ook bij < Sacramenten > en < Inschrijven >

contactpersoon

mevr. G. Cabactulan (Grace)

gracecabactulan@gmail.com 

 

H. Huwelijk

Het sacrament van het Huwelijk is een persoonlijk sacrament dat man en vrouw in de kerk aan elkaar geven. Dat "jawoord" geef je niet zomaar en vereist een goede voorbereiding op dit sacrament.

Een paar maal per jaar starten de (verplichte) voorbereidinggesprekken onder leiding van een van de pastores waarbij u ook andere stellen ontmoet die dit sacrament willen ontvangen. Uw huwelijk vindt plaats op de locatie van uw keuze en met de pastor van uw keuze.

Dit is een gezamenlijk project van de parochies binnen de R.K. Federatie H. Maria Magdalena.

Meer informatie vindt u ook bij < Sacramenten > en < Inschrijven >

contactpersoon

pater C. Anyaeze (Chima)

bereikbaar via het centraal secretariaat van de R.K. Federatie H. Maria Magdalena

 

Jongeren "Op Blote Voeten"

Kerkgebonden activiteiten voor jongeren van 12-18 jaar

Open avond eenmaal in de 3 weken op vrijdagavond: 19:30 -21:30 uur.

contactpersoon

mevr. A. Brantjes-van Loon

(Angela)

angelabrantjes@hotmail.com

 

Vrouwen lezen de Bijbel

Het lezen van de Bijbel met de nadruk op “de vrouw” daarin

éen maal per maand

contactpersoon

mevr. M. Eenhuizen

(Monique)

aameenhuizen@gmail.com

 

Oecumene

De Oecumene is een opdracht van de Kerk. Samen optrekken, waar mogelijk, om het geloof uit te dragen met respect voor elkaars verschillen.

Een aantal maal per jaar hebben we ook samen een Gebedsviering om de verbondenheid uit te dragen.

contactpersoon

mevr. W. Schriek

(Winia)

winia.schriek@planet.nl

 

Wijkcommisie

Voor bezoek aan zieke parochianen, ouderen boven de 60 jaar, dopelingen, rouwenden en voor iedereen die met een bezoek net dat steuntje in de rug krijgt die hij/zij nodig heeft.

Voor deze werkgroep wordt elke laatste zondag van de maand een deurcollecte (de Witte Bus) gehouden. 

contactpersoon

via parochiesecretariaat

 

 

 

         

parochiebestuur

pastoraatgroep

parochiesecretariaat

parochieblad

kerkbalans

liturgie

gezinsviering

seniorenviering

avondwake

lektoren

kosters

koren

doop kinderen

doop volwassenen

1e communie

vormsel

huwelijk

jongeren

vrouwen lezen Bijbel

oecumene

wijkcommissie

maakt deel uit van

R.K Parochie St. Augustinus ~ Marijkesingel 24 ~ 2991 BK Barendrecht ~ 0180-615903