Marijkesingel 24

2991 BK Barendrecht

Tel: 0180-615903

ING-rekening:

NL81INGB0000669220

E-mail:

 

Secretariaat

maandag en woensdag: 

09.30 - 11.30 uur.

 vrijdag:

11.00 - 12.00 uur

 

Noodsituaties

Voor dringende zaken

(bijv. ziekenzalving of

uitvaart): volg instructie van het antwoordapparaat

R.K. PAROCHIE ST. AUGUSTINUS
 

WELKOM
 

 

De Augustinusparochie is een vitale en actieve gemeenschap,

weliswaar met een bescheiden kerkgebouw.

Via onze website willen wij u op de hoogte houden van alle activiteiten en ontwikkelingen die binnen de parochie plaatsvinden.

 

Tot de St. Augustinusparochie behoren:

Barendrecht, Heerjansdam en Portland (gemeente Albrandswaard)

 

 

Visie

De Augustinusparochie wil een geloofsgemeenschap zijn die zich vooral kenmerkt door onderlinge betrokkenheid, laagdrempeligheid, gastvrijheid en acceptatie van een ieder, in verbondenheid met Jezus.

 

 

Missie

het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten die de visie ondersteunen en daarmee aansluiten op het kerndoel van de kerk, te weten: een geloofsgemeenschap te zijn die zich vooral kenmerkt door onderlinge betrokkenheid, laagdrempeligheid, gastvrijheid en acceptatie van een ieder, in verbondenheid met Jezus.

 

 

 

De parochie een kerk wil zijn waar een plek is voor een ieder. In de eerste plaats in de vieringen, eucharistievieringen en woord- en communievieringen, met eigen, verschillende sfeer. Iedere maand zijn er vieringen ondersteund door een gregoriaans koor, door een koor met een modern repertoire, door een  bruisend kinderkoor en een rustiger viering, zonder koor met slechts enige samenzang. Enkele malen per jaar zijn er ook vieringen voor en door jongeren en enkele oecumenische vieringen. Deze verscheidenheid mag er uitdrukking van zijn dat wij met respect voor de verschillen in ieders individuele geloofsopvatting een hechte gemeenschap willen vormen.

 

Wij menen dat de kracht van het geloof uiteindelijk uit de daden en de intensiteit van de parochiegemeenschap komt.

Het pastorale beleid van de Augustinusparochie wordt gezien als een gezamenlijke trektocht met behoudt van een eigen gezicht binnen de federatie waartoe wij sinds 1 januari 2012 behoren.

 

Geloven

is geen kunst.

Je geloof

waarmaken, dat is pas kunst

en is een blijvende uitdaging.

maakt deel uit van

  R.K Parochie St. Augustinus ~ Marijkesingel 24 ~ 2991 BK Barendrecht ~ 0180-615903