Marijkesingel 24

2991 BK Barendrecht

Tel: 0180-615903

ING-rekening:

NL81INGB0000669220

E-mail:

 

Secretariaat

maandag en woensdag: 

09.30 - 11.30 uur.

 vrijdag:

11.00 - 12.00 uur

 

Noodsituaties

Voor dringende zaken

(bijv. ziekenzalving of

uitvaart): volg instructie van het antwoordapparaat

R.K. PAROCHIE ST. AUGUSTINUS
 

ORGANISATIE
 

 

PAROCHIE

 

De structuur van de parochie is met de federatievorming niet ingrijpend gewijzigd. Het is  meer een  verschuiving van  verantwoordelijkheden.

 

Het parochiebestuur heeft een aantal taken doorgeschoven naar het federatieniveau.

 

De pastoraatgroep heeft meer  verantwoordelijkheid gekregen en is het pastorale hart van de parochie geworden.

 

 

 

 

De noodzaak tot samenwerking wordt ingegeven door een tekort aan priesters en het teruglopend aantal vrijwilligers.

 

In de nieuwe organisatie is er sprake van een personele unie en een federatie.

 

Door de krachten op bepaalde terreinen te bundelen blijft het mogelijk om vijf parochies te bedienen en zelfstandig te laten blijven.

maakt deel uit van

R.K Parochie St. Augustinus ~ Marijkesingel 24 ~ 2991 BK Barendrecht ~ 0180-615903